Unieke samenwerking voor innovatieve IT-vraagstukken

1columnINNOVATIE Het woord innovatie wordt veel misbruikt. Stichting Hollands Glorie spreekt pas van innovatie bij disruptieve ontwikkelingen.

2columnHet IT – Vraagstuk Het antwoord is het probleem niet. Het probleem is de goede vragen te stellen, vanuit een ambachtelijk perspectief.

3columnParticipeer Stichting Hollands Glorie nodigt u uit om denkkracht te komen delen en zo inzichten aan te scherpen en ideeën op te doen.

Stichting Hollands Glorie (SHG) is een unieke samenwerking tussen verschillende gespecialiseerde IT bedrijven en kennisinstellingen, die de kennis gebundeld hebben om business georiënteerd IT vraagstukken scherp te formuleren met als doel om vernieuwende en innovatieve IT-oplossingen te vinden voor grote bedrijven en instellingen.

 

© Stichting Hollands Glorie